Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

banknoty

Burmistrz Łaszczowa Mariusz Zając otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W głosowaniach obu uchwał, które odbyły się na sesji w piątek 28 czerwca, wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem wspomnianych dokumentów.

Większość radnych poparła pozytywną opinią na temat wykonania budżetu za 2023 rok, którą wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Znalazły się w niej im. informacje o wykonaniu planu dochodów na poziomie 94,80% i wydatków 97,82% wydatków.

Na inwestycje Gmina Łaszczów wydała w ubiegłym roku prawie 7 milionów 400 tysięcy złotych. Większość była współfinansowana ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Najbardziej kosztownym była rozbudowa budynku urzędu miejskiego wraz z termomodernizacją, która kosztowała prawie 1 milion 680 tysięcy złotych. Z tej kwoty ponad 1,5 miliona stanowiła dotacja z „Polskiego Ładu”.

Na przebudowę i budowę dróg w Pukarzowie i Ratyczowie gmina wykorzystała ponad 1,5 miliona złotych, w tym około 1 miliona 470 tysięcy z „Polskiego Ładu”.

Kolejny ponad 1 milion 400 tysięcy złotych samorząd przeznaczył na przebudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Pukarzowie. To zadanie były współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budowa drogi w Nadolcach kosztowała ponad 570 tysięcy złotych. Z własnego budżetu samorząd wydał zaledwie… 14 tysięcy, a resztę sfinansował dotacją z rządowego programu.

W 2023 roku Gmina Łaszczów przeznaczyła również prawie 340 tysięcy złotych na przebudowę i termomodernizację wraz z wymianą pokrycia dachowego świetlicy w Pukarzowie. Z tej kwoty prawie 270 tysięcy stanowiło dofinansowanie z „Polskiego Ładu”.

Z tego samego źródła pochodziły pieniądze na pokrycie większości kosztów przebudowy i adaptacji części budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie wraz z wymianą dachu i montażem odnawialnych źródeł energii. Koszt tego zadania sięgał 230 tysięcy złotych, w tym prawie 155 tysięcy stanowiły środki z rządowego programu.

Ponadto Gmina Łaszczów w 2023 roku przekazała 575 tysięcy dotacji na zakup samochodu dla miejscowej jednostki OSP i współfinansowała razem z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup samochodu dla WTZ Muratyn. Na to drugie zadania samorząd przeznaczył prawie 130 tysięcy złotych.