Informacja – Przychodnia „Vivente” Małgorzata Stokowska – Wojda

Szanowni Pacjenci,
 
Od 25.01. rozpoczynamy szczepienia pacjentów przeciwko COVID-19. Cieszy fakt, że bardzo dużo osób zgłosiło chęć zaszczepienia się. Jednak proces szczepień nie będzie szybki.
Według planów dostaniemy na tydzień 30 dawek szczepionki dla 30 pacjentów, jest to decyzja odgórna , na która nie mamy żadnego wpływu.
 
Cykl szczepień obejmuje podanie 2 dawek. Druga w odległości 21 dni od pierwszej.
Szczepienia będą zorganizowane w cyklach sześciotygodniowych. Przez 3 tygodnie szczepimy pierwszą dawkę 30 osobom tygodniowo, przez następne 3 tygodnie szczepimy tym samym osobom drugą dawkę. Tym sposobem w ciągu 6 tygodni 90 osób ma pełne szczepienie. Następnie zaczynamy kolejny cykl 6 tygodniowy dla następnych 90 osób.
 
Jako pierwsze szczepione będą osoby w wieku 80+, później 70+. Jest to grupa zamknięta. Osoby młodsze , nawet te, które mają choroby współistniejące mają przewidziane szczepienie w późniejszym terminie, który zostanie ustalony przez Ministerstwo Zdrowia i podany do publicznej wiadomości. Dla osób poniżej 70 roku życia, z uwagi na późniejszy termin szczepienia nie tworzymy jeszcze list. Prosimy nie dzwonić w tej sprawie do przychodni, by niepotrzebnie nie blokować linii telefonicznych. We właściwym momencie przyjdzie pora na listy i szczepienie również tej grupy pacjentów.
Wszyscy seniorzy, którzy wyrazili chęć zaszczepienia się, są wpisani na listę w przychodni. Oczywiście, lista ta nie jest zamknięta i w każdej chwili, po podjęciu decyzji o szczepieniu można się zgłosić. O dokładnym terminie szczepienia będą Państwo informowani telefonicznie. Prosimy spokojnie czekać na swoją kolej. Jednocześnie bardzo ważne jest punktualne stawienie się w przychodni w wyznaczonym terminie na szczepienie.
Dzięki szczepieniom zaczniemy budować własny system bezpieczeństwa.
 
Małgorzata Stokowska-Wojda.

Informacja o organizacji przez gminę transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

szczepienie

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zapewnieniu transportu do punktów szczepień osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, informujemy Państwa o możliwości zgłoszenia takiej potrzeby pod infolinią nr. 798 301 932  od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Osoba zainteresowana dowozem, musi znać swój wyznaczony termin szczepienia. Zgodnie z  przyjętymi na szczeblu centralnym ustaleniami, pomocą w tym zakresie objęte zostaną osoby:

  1. Posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami 
  2. Mające trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

    Osoby objęte tą formą pomocy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.

Nr 989 – Całodobowa bezpłatna Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19

Samodzielny odczyt i podanie wskazań wodomierza

Szanowni Mieszkańcy !

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na zaistniałą sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, spisu wskazań wodomierzy nie będzie. W celu rozliczenia usługi prosimy o dokonanie samodzielnego odczytu i podania wskazań wodomierza głównego i podlicznika (w przypadku zamontowania) do dnia 18 grudnia 2020 r.

Stan wodomierza można przekazać:

kontakt telefoniczny: 84 6611518

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

licznik

Podając odczyt należy podać również informację:

  1. Imię i Nazwisko :
  2. Adres :
  3. Nr telefonu;

Informujemy, że nasi pracownicy będą starali się kontaktować z Państwem telefonicznie w w/w sprawie. Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla zaistniałej sytuacji i podawanie informacji na temat faktycznego stanu wodomierzy. W przypadku braku możliwości odczytu istnieje możliwość wystawienia faktury na podstawie  średniego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych, a ostateczne rozliczenie nastąpi przy rzeczywistym odczycie. Faktury będą Państwu dostarczane  do skrzynek pocztowych.
Prosimy o przekazanie tej informacji osobom, które mają ograniczony dostęp do Internetu.

Zrealizowano projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Gmina Łaszczów zrealizowała projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” powierzony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie. Projekt realizowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Wartość powierzonego grantu wyniosła 9.072,00 złotych.