„Dzieci i Seniorzy w akcji”

Informujemy, że Stowarzyszenie Feniks w Łaszczowie wraz z Radą Sołecką miejscowości Hopkie realizuje projekt pt. „Dzieci i seniorzy w akcji” – współpraca międzypokoleniowa programu grantowego „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Czajnia.

Gmina Łaszczów otrzymała 3 541 000 zł

dofinansowanie dla Gminy Łaszczów w ramach Polskiego Ładu

W ramach złożonych wniosków o dofinansowanie z Programu Polski Ład Gmina Łaszczów otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 541 000,00 zł na realizację projektów:

  1. Budowa oświetlenia ulicznego o długości 3,5 km przy ul. Chopina w Łaszczowie (dr. wojewódzka) wraz z wymianą opraw oświetleniowych oraz słupów na terenie Gminy Łaszczów.

    Koszt całkowity: 1.750.000,00 zł
    Dofinansowanie: 1.575.000,00 zł

  2. Przebudowa, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Urzędu Miejskiego, Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie oraz świetlicy wiejskiej w Pukarzowie.

    Koszt całkowity: 2.250.000,00 zł.
    Dofinansowanie: 1.966.000,00 zł.