Zrealizowano projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Gmina Łaszczów zrealizowała projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” powierzony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie. Projekt realizowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Wartość powierzonego grantu wyniosła 9.072,00 złotych.

Odbiór przebudowy drogi Steniatyn-Rokitno

W dniu 18 listopada 2020 roku dokonano odbioru końcowego, zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 3517L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Steniatyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3516L w miejscowości Rokitno. Ostateczny koszt przedmiotowego zadania po postępowaniu przetargowym wyniósł 3 651 530,79 zł. Kwota udziału beneficjentów to: Powiatu Tomaszowskiego to 547 729,90 zł, Gminy Łaszczów 419 780,19 zł , Gminy Ulhówek 127 949, 70 zł. Inwestycja realizowana była przez firmę P.W Sadex z Zamościa, a odbiór prac drogowych odbył się w obecności przedstawicieli wykonawcy zadania oraz władz powiatu i gmin m.in.: Aleksandry Pietrasz Burmistrza Łaszczowa, Henryka Karwana Starosty Tomaszowskiego, Jarosława Korzenia Wicestarosty, Adama Piaseckiego Przewodniczącego Rady Powiatu, Wiesława Cielicy Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Grzegorza Mazika Zastępy Dyrektora ZDP oraz Janusza Rechula przedstawiciela, który przybył w imieniu Wójta Gminy Ulhówek.

Odbiór drogi w Steniatynie 1
Odbiór drogi w Steniatynie 2
Odbiór drogi w Steniatynie 3

Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – Gmina Łaszczów pozyskała 29 laptopów do nauki zdalnej, na łączna kwotę 55.000,00 złotych. Laptopy zostały przekazane do: Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu – Kolonii, Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zimnie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Steniatynie.

W poprzedniej edycji programu Zdalna Szkoła – gmina pozyskała 60.000,00 złotych na zakup 25 laptopów.

Laptopy ŁAszczów
Laptopy Steaniatyn
Laptopy Zimno
Laptopy Nabróż

Prośba Urzędu Statystycznego o zgłaszanie telefonów Rolników

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

 1. mailem na adres RolnyLublin@stat.gov.pl – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,
 2. SMS-em na numer 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/numer-telefonu-i-e-mail-do-urzedu-statystycznego-w-lublinie-spis-rolny-2020-,180,1.html

 

Konkurs dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa”

konkurs GUS dla uczniów

Konkurs dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa” pt. „Wyszukiwanka językowa”

Kto pierwszy, ten lepszy!

Cel konkursu:

 • poszerzenie kompetencji językowych uczniów z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym, który trwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i dotyczy ponad 1,5 miliona gospodarstw rolnych w całej Polsce,
 • rozwój umiejętności uczniów, takich jak logiczne myślenie, liczenie i wyobraźnia przestrzenna,
 • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród młodzieży.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!:

 • powerbanki
 • pendrive’y
 • koszulki
 • piłki
 • i wiele innych

POWSZECHNY SPIS ROLNY 01.09.2020-30.11.2020

Uczniu! Rozwiąż zadanie konkursowe i poznaj nowe słówka w języku angielskim związane z pracą rolników, zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi i innymi zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

Pierwszych dwudziestu uczniów, którzy nadeślą poprawne rozwiązanie zadania konkursowego, otrzyma atrakcyjne nagrody!

Regulamin konkursu 

Read more

Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

konkurs dla gmin

Zapraszamy wszystkie gminy do udziału w konkursie „Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu”.

Termin zgłaszania się do konkursu upływa z dniem 25 listopada br., a zakończeniem jest ogłoszenie zwycięzców do 15 grudnia br.

Konkurs adresowany jest do gmin, w których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

W konkursie gminy w każdym województwie otrzymają nagrody,  odpowiednio:

 • za zajęcie I miejsca – 5 komputerów all-in-one, 2 urządzenia wielofunkcyjne,
 • za zajęcie II miejsca – 3 komputery stacjonarne, 3 monitory, 4 tablety, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
 • za zajęcie III miejsca – 2 komputery stacjonarne, 2 monitory, 3 tablety, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
 • za zajęcie IV miejsca – 7 tabletów, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
 • za zajęcie V miejsca – 6 tabletów, 1 urządzenie wielofunkcyjne.

Dodatkowo Komitety Konkursowe będą mogły przyznać nagrodę specjalną Prezesa GUS w  każdym województwie. Nagroda przeznaczona jest dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z Urzędem Statystycznym, gdzie brane są pod uwagę wszystkie działania obejmujące okres od początku do końca trwania PSR 2020 tj. od 1.09.2020 r. do 30.11.2020 r. Nagrodę specjalną stanowi sprzęt elektroniczny w postaci 7 tabletów i 1 urządzenia wielofunkcyjnego.

Wszystkie informacje związane z konkursem, Regulamin, skład jury, będą opublikowane na stronie https://spisrolny.gov.pl w zakładce konkursy.