Konkurs „Razem dla Seniorów” 

Konkurs „Razem dla Seniorów” zainicjowała Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser–Duda by promować i nagradzać najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty, inicjatywy, przedsięwzięcia na rzecz osób starszych.

Konkurs został zainaugurowany 14 listopada 2021 r. z okazji Światowego i Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Pierwsza Dama objęła go honorowym patronatem. Organizatorem jest Kancelaria Prezydenta RP.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

 1. Młodzi Seniorom
 2. Seniorzy Seniorom
 3. Dla Seniorów – obejmująca wszystkie grupy i sfery aktywności

Nagrodą główną w każdej kategorii jest statuetka i list Małżonki Prezydenta RP, finaliści Konkursu otrzymują dyplom.

Konkurs „Razem dla Seniorów” ma na celu uhonorowanie osób starszych, zwrócenie uwagi na ich problemy i potrzeby, ale także pobudzenie ich do aktywności. Pokazanie dobrych, inspirujących wzorców, że jesień życia to czas na rozwijanie pasji i talentów, podejmowanie nowych wyzwań, realizację marzeń, to możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju i lokalnych społeczności. To dobry moment na nawiązywanie więzi międzypokoleniowych, przekazywanie wiedzy i doświadczenia młodszym.

Informacja Biura Powiatowego ARiMR w Tomaszowie Lubelskim o trwającym naborze wniosków dla producentów kukurydzy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim informuje o trwającym do 29 lutego 2024 r. naborze wniosków dla producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku
z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Godziny pracy biura powiatowego na czas naboru zostały wydłużone od 07:00 do 18:00.

Ostatniego dnia przyjmowania wniosków tj. 29 lutego 2024r. biuro będzie czynne w godzinach 07:00 – 22:00.

Zapraszamy

Konkurs „Nasz Sołtys”

Zgłoszenie Kandydata do tytułu „Nasz Sołtys 2024” obejmuje przedstawienie w formie opisowej lub multimedialnej (film, prezentacja) działalności sołtysów wykazujących się wyjątkowymi umiejętnościami, zaangażowaniem oraz osiągnięciami w pełnieniu swojej roli na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Zgłaszający do Konkursu mogą wykorzystać najnowocześniejsze techniki multimedialne, dopuszczalne są także prace wykonane w wersji drukowanej oraz pisanej. Uczestników Konkursu mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 5 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów, a także organy władzy samorządowej – gminy oraz powiat. Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2024 r.

nasz sołtys 2024
Read more

Konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2024”

 • konkurs skierowany jest do rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych

Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych:
– produkcja zwierzęca;
– produkcja roślinna;
– ogrodnictwo i sadownictwo;
– producent-przetwórca.
Zgłoszenia należy przesyłać do 29 lutego 2024 r.

rolnik z lubelskiego 2024
Read more

Konkurs „Ekolubelskie 2024”

  Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego przez co najmniej 2 lata, wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą oraz numer identyfikacyjny.
  Na zgłoszenia kandydatur czekamy do 29 lutego 2024 r.

  Ekolubelskie 2024
  Read more

  Informacja KOWR o rekompensatach dla producentów rolnych

  Z upoważnienia Dyrekcji Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 roku.

  Warunkiem uzyskania rekompensaty w 2024 r. jest złożenie wniosku o jej przyznanie w terminie od 1 lutego do 31 marca 2024 r. do dyrektora Oddziału Terenowego KOWR

  Więcej informacji o Funduszu Ochrony Rolnictwa na stronie internetowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/fundusz-ochrony-rolnictwa

  informacja o rekompensatach str1
  informacja o rekompensatach str2