Dożynki Powiatowe 2020

Dożynki w sposób symboliczny kończą żniwa, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. To okazja do podziękowań za szczęśliwe zbiory oraz prośby o urodzaj w kolejnych latach. 23 sierpnia 2020 r. w Łaszczowie odbyło się Powiatowe Święto Plonów, które rozpoczął uroczysty przemarsz delegacji dożynkowych do ołtarza głównego na stadionie miejskim, prowadzonym przez Orkiestrę Dętą działającą przy Gminnym Ośrodku w Łaszczowie.

Uroczystego otwarcia dożynek i przywitania przybyłych gości dokonali: Henryk Karwan Starosta Tomaszowski oraz Aleksandra Pietrasz Burmistrz Łaszczowa.

Starostami Dożynek byli: pan Janusz Kulik oraz pani Justyna Byś
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wyłoniono zwycięzców:

Kategoria wieńca nowoczesnego:
I miejsce – Nabróż
II miejsce – Wólka Pokarzowska
III miejsce – Lubycza Królewska
Kategoria wieńca tradycyjnego:
I miejsce – Tymin
II miejsce – Brzeziny
III miejsce – Zimno

Wręczono także wyróżnienia w kategorii wieńca tradycyjnego: Zarządu Powiatu Tomaszowskiego dla Telatyna, Przewodniczącego Rady Powiatu dla Dobużka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu dla Radkowa.
Podczas uroczystości Starosta Tomaszowski wraz z Burmistrzem Łaszczowa oraz przybyłymi parlamentarzystami dokonali wręczenia odznaczeń: „Zasłużony dla rolnictwa”, które są najwyższej rangi odznaczeniemi w zakresie działalności na rzecz rozwoju rolnictwa, nadawanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla osób działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Tegorocznymi zasłużonymi w powiecie tomaszowskim byli:
1. Grzegorz Mazurkiewicz z Czartowczyka
2. Michał Kaziuk z Czermna
3. Bogusław Jędruszko z Krynic
4. Jarosław Pejda z Polan
5. Małgorzata Burda z Grabowicy
6. Dariusz Łasocha z Grabowicy
7. Andrzej Bardega ze Szczepiatyna
8. Jerzy Kozioł z Budynina
9. Andrzej Ogryzko z Rokitna
10. Krzysztof Okoniewski z Żernik
11. Waldemar Puchalski z Dynisk
12. Sabina Kawka z Podlodowa
13. Mirosław Krawczyk z Hopkiego
14. Szymon Piwko z Rachań
15. Michał Krzeszowski z Józefówki
16. Jolanta Kulpa z Jurowa
17. Stanisław Piliszczuk z Przewłoki
18. Zbigniew Karpiuk z Łykoszyna
19. Dariusz Sokołowski z Franusina

Wręczono również nagrody w konkursie plastycznym „Kolorowe Dożynki” organizowanym przez Burmistrza Łaszczowa. Otrzymali je: Kinga Wojciechowska, Igor Jurkiewicz, Dominika Buczek, Lena Wronka, Paweł Krawczyk, Paulina Buczek Michał Kopiec, Hanna Baj, Anastazja Steciuk, Wiktoria Lembryk, Nikola Lembryk, Karolina Lembryk oraz Zofia Rębisz.

Pełna galeria zdjęć

Gmina Łaszczów w obszarze zagrożonym Afrykańskim Pomorem Świń

Afrykański Pomór Świń – Obszar Zagrożony!

W związku z rozporządzeniem Nr 31 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów tomaszowskiego i zamojskiego zostały nałożone poniższe ograniczenia:

§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3, zakazuje się:

 1. wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 2. transportu     świń     po     drogach     publicznych     lub     prywatnych,     z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
 3. organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3, nakazuje się:

 1. oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
  1. zwierząt,
  2. tusz
  3. pasz
  4. nawozów naturalnych
  5. przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
 2. zachowanie   zasad   higieny    niezbędnych    do    ograniczenia    ryzyka    szerzenia    się    choroby,    w    szczególności    odkażanie    rąk    i    obuwia    przez    osoby wchodzące    do    gospodarstwa    lub      z niego wychodzące.

Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

Prosimy o bezwzględne stosowanie nakazów i zakazów.

Wydawanie żywności przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łaszczowie – 11-12.08.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie informuje, że będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do żywności z POPŻ.

Żywność będzie wydawana w budynku Straży Pożarnej w Łaszczowie w następujący sposób:

Dzień:Miejscowość:
11.08.2020Ratyczów, Podlodów, Pieniany, Pieniany Kolonia, Zimno, Hopkie, Wólka Pukarzowska, Pukarzów, Pukarzów Kolonia  
12.08.2020Kmiczyn, Kmiczyn Kolonia, Nabróża, Nabróż Kolonia, Dobużek, Dobużek Kolonia, Steniatyn, Steniatyn Kolonia, Podhajce, Łaszczów, Łaszczów Kolonia, Małoniż, Nadolce, Muratyn, Muratyn Kolonia  

Żywność będzie wydawana w godzinach: 8:00 – 15:00.  Proszę zgłaszać się bezpośrednio do Ochotniczej Straży Pożarnej

Wydawanie żywności przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łaszczowie – 23-24.07.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie informuje, że będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do żywności z POPŻ.

Żywność będzie wydawana w budynku Straży Pożarnej w Łaszczowie w następujący sposób:

Dzień:Miejscowość:
23.07.2020Ratyczów, Podlodów, Pieniany, Pieniany Kolonia, Zimno, Hopkie, Wólka Pukarzowska, Pukarzów, Pukarzów Kolonia  
24.07.2020Kmiczyn, Kmiczyn Kolonia, Nabróża, Nabróż Kolonia, Dobużek, Dobużek Kolonia, Steniatyn, Steniatyn Kolonia, Podhajce, Łaszczów, Łaszczów Kolonia, Małoniż, Nadolce, Muratyn, Muratyn Kolonia  

Żywność będzie wydawana w godzinach: 8:00 – 15:00.  Proszę zgłaszać się bezpośrednio do Ochotniczej Straży Pożarnej