Skład Rady Miejskiej w Łaszczowie

Skład VIII kadencji Rady Miejskiej w Łaszczowie:

Wioleta Bajwoluk Stanowisko: Radna
Mirosław Hawrylak Stanowisko: Radny
Kazimierz Hejzner Stanowisko: Radny
Szymon Herda Stanowisko: Radny
Janusz Greszata Stanowisko: Radny
Rafał Kargol Stanowisko: Radny
Andrzej Piasecki Stanowisko: Radny
Jarosław Piasecki Stanowisko: Radny
Krzysztof Pomykało Stanowisko: Radny
Zofia Rak Stanowisko: Radna
Wojciech Seń Stanowisko: Radny
Henryk Sobczuk Stanowisko: Wiceprzewodniczący rady
Sławomir Swatowski Stanowisko: Przewodniczący Rady
Jacek Wronka Stanowisko: Radny

Petycje

Petycja z dnia 23 sierpnia 2019 roku

włącz 30 sierpień 2019.

Treść petycji z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Przekazanie petycji z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17 października

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Informacja o rozpatrzeniu petycji przez radę Miejską podczas sesji w dniu 25 października 2019 roku

Petycja z dnia 07.12.2018 roku

włącz 18 grudzień 2018.

Treść petycji z dnia 07.12.2018 roku

Przekazanie petycji do rozpoznania

Prośba o udostępnienie dokumentacji

Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 4 stycznia 2019 roku

Informacja o rozpatrzeniu petycji przez radę Miejską podczas sesji w dniu 30 stycznia 2019 roku

Petycja z dnia 31.08.2017 roku

włącz 04 wrzesień 2017.

Treść petycji z dnia 31.08.2017 roku

Petycja z dnia 12.08.2017 roku

włącz 17 sierpień 2017.

Treść petycji z dnia 12.08.2017 roku

Petycja z dnia 14.06.2017 roku

włącz 21 czerwiec 2017.

Treść petycji z 14.06.2017

Petycja z dnia 08.02.2017 roku

włącz 15 luty 2017.

Treść petycji z 08.02.2017

Petycja z dnia 28.10.2016 roku

włącz 07 listopad 2016.

Treść petycji z 28.10.2016

Odpowiedź na petycję z 28.10.2016

Dokumenty do pobrania

Referat Finansowo-Podatkowy:

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości

2. Deklaracja na podatek rolny

3. Deklaracja na podatek leśny

4. Deklaracja na podatek od środków transportowych obowiązująca od 2019 r.

5. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wersja pdf

Referat Gospodarki Komunalnej:

  1. Druki do wpłat za odpady komunalne
  2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
  4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków
  5. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody
  6. Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków
  7. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostarczania wody

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji

Wniosek o oszacowanie strat w rolnictwie