Zwrot podatku akcyzowego w II połowie 2023 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

    • 2 zł[1]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
    • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
    • 2 zł[2]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


[1] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

[2] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z niekorzystną sytuacją epizootyczną dotyczącą afrykańskiego pomoru świń w województwie lubelskim tj. stwierdzonymi ogniskami ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie w powiecie parczewskim i radzyńskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim zwraca się z prośbą o wzmocnienie bioasekuracji w swoich gospodarstwach rolnych.

Na terenie powiatu tomaszowskiego do chwili obecnej stwierdzono dwa ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików odstrzelonych na terenie gminy Tomaszów Lubelski i Lubycza Królewska, w związku z powyższym przypomina się również o obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim o upadkach świń w gospodarstwie oraz o znalezieniu zwłok dzików padłych.

Aktualne informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń oraz mapę ognisk ASF można uzyskać na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce oraz telefonicznie lub osobiście w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tomaszowie Lub.