Projekt Pod Biało – czerwoną – Zakup masztu z flagą oraz jego instalacja

pod biało-czerwoną

Projekt zakładał sfinansowanie przez rząd RP zakupu masztów i flag i w każdej z gmin w Polsce, pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby głosów poparcia. Gmina wypełniła warunki i tym samym mogła złożyć do wojewody wniosek o realizację zadania w Łaszczowie. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i przyznana została gminie dotacja w wysokości 8 000 zł. na sfinansowanie zakupu i postawienie masztu z flagą Polski we wskazanym miejscu. W dniu 12 grudnia 2022 roku Gmina dokonała odbioru zadania polegającego na budowie masztu przy budynku Szkoły Podstawowej w Łaszczowie, Łaszczów, ul. Chopina 11, 22-650 Łaszczów. Całkowity koszt zadania wyniósł 8.389,60 zł