Projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota przyznana algorytmem na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 500.000,00 zł.

Realizacja zadań:

  1. Przebudowa chodników w miejscowości Łaszczów (ul. Kościuszki, ul. Partyzantów, ul. Piękna, ul. Targowa, ul. Kolejowa)
  2. Przebudowa chodników w miejscowości Łaszczów (ul. Partyzantów, ul. 25 Grudnia)

Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów

Nabór deklaracji do udziału w projekcie
pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów”  
dot. dostawy i montażu: kolektorów słonecznych, pieców na biomasę, instalacji fotowoltaicznych
Burmistrz Łaszczowa informuje o możliwości przystąpienia do projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów” obejmującego zakup i montaż: kolektorów słonecznych, pieców na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie od dnia 10 kwietnia 2019 roku do dnia 8 maja 2019 roku mogą składać deklaracje uczestnictwa w projekcie w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz ankiety z deklaracją dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie oraz do pobrania w linkach poniżej:

Regulamin naboru zgłoszeń w ramach projektu

Ankieta i deklaracja dotycząca udziału w projekcie zakup i montaż kolektorów słonecznych

Ankieta i deklaracja dotycząca udziału w projekcie zakup i montaż pieca na biomasę

Ankieta i deklaracja dotycząca udziału w projekcie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych

W przewidywanym okresie składania deklaracji planuje się wydłużenie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Łaszczowie – raz w tygodniu do godz. 18.00 (w następujących dniach: 16 kwietnia, 23 kwietnia, 30 kwietnia oraz 7 maja).

Burmistrz Łaszczowa
Aleksandra Pietrasz

Edukacja kluczem rozwoju

Regulamin Uczestnictwa w projekcie Edukacja kluczem rozwoju

Załącznik nr 1_Harmonogram realizacji zajęć

Załącznik nr 2_Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3_Deklaracja uczestnictwa w projekcie SZP w Łaszczowie

Załącznik nr 3_Deklaracja uczestnictwa w projekcie SZP w Nabrożu-Kolonii

Załącznik nr 3_Deklaracja uczestnictwa w projekcie SZP w Zimnie

Załącznik nr 4_Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5_Opinia nauczyciela uczącego danego przedmiotu

Załącznik nr 6_Opinia wychowawcy o potrzebie objęcia ucznia wsparciem

Załącznik nr 7_Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 8_ Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 9_Opinia dyrektora szkoły

Załącznik nr 10_Usprawiedliwienie nieobecności Beneficjenta Ostatecznego

Załącznik nr 11_Lista obecności

Załącznik nr 12_Rezygnacja z udziału w projekcie

Zagospodarowanie skweru w centrum Łaszczowa

 „Zagospodarowanie skweru w centrum Łaszczowa wraz z wytyczeniem ścieżki tematycznej po obszarze Gminy Łaszczów” – jest wynikiem realizacji projektu  pn. „Rozwój  turystyki w partnerstwie transgranicznym” .

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś  – Ukraina, wspólnie z Miastem Żółkiew, gdzie Gmina Łaszczów jest Parterem Wiodącym, zaś Miasto Żółkiew Parterem Projektu.  

Celem projektu jest poprawa i pełne wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta Żółkiew i Gminy Łaszczów.  Projekt realizowany jest na terenie Gminy Łaszczów oraz Miasta Żółkiew.

Całkowita wartość projektu: 1.537.355,16 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 1.383.619,64 zł.

Wartość projektu dla Gminy Łaszczów: 878.834,19 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 790.950,77 zł.

Wartość projektu dla Miasta Żółkiew:  658.520,96 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 592.668,87 zł.

W Łaszczowie w wyniku realizacji projektu dokona się zagospodarowania skweru w centrum Łaszczowa. Zostanie dokonane nasadzenie nowych drzew, krzewów, bylin (nasadzenia roślin (kolorystyka) mają odzwierciedlać trzy kultury: katolicką, prawosławną i judaistyczną).  Na skwerze zostaną wykonane m.in. chodniki, wymieniona kostka brukowa, zostanie zamontowane oświetlenie, ustawione zostaną ławki. W głębi skweru będzie umieszczona fontanna. Dopełnieniem celu projektu będzie wytyczenie ścieżki tematycznej, na której zostanie umieszczonych łącznie 30 tablic informacyjnych pn. „Śladami danych obiektów sakralnych i cmentarnych”. Tablice zostaną umieszczone w miejscowościach na terenie gminy Łaszczów.

Głównym zadaniem miasta Żółkiew jest remont wieży widokowej w Żółkiewskiej Miejskiej Radzie. Wieża zostanie również wyposażona w ekspozycję historyczną i malarską. Ponadto zostaną wykonane następujące tablice: na obiektach kulturowego dziedzictwa, z symboliką miasta, tablice promocyjne przy wjazdach do miasta, oznakowanie turystyczne (historyczne) centralnej części miasta.

Zdjęcia z przebiegu realizacji