Chroń pszczoły! Apel do sadowników i rolników.

Urząd Marszałkowski podjął się w kooperacji z partnerami realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Jednych z tych działań jest wystosowanie apelu do rolników i sadowników o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie prac polowych, zwłaszcza przy stosowaniu środków ochrony roślin. Apeluje się do rolników i sadowników o prowadzenie wspólnych działań na rzecz ochrony pszczół oraz budowanie dobrych, wzajemnych relacji ze środowiskiem pszczelarskim.

plakat z informacjami o ochronie pszczół
Apel do rolników i sadowników