Dodatek węglowy

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. W gminie Łaszczów wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaszczowie, ul. Chopina 14. Wniosek można złożyć pisemnie lub elektronicznie.

We wniosku wnioskodawca podaje swoje miejsce zamieszkania, brak jest „adresu gospodarstwa domowego”, co oznacza, że „miejsce zamieszkania wnioskodawcy” i jego „gospodarstwo domowe” powinny być tożsame.

Więcej informacji na stronie Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaszczowie

Wnioski dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaszczowie oraz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska