Dokumenty do pobrania

Referat Finansowo-Podatkowy:

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości

2. Deklaracja na podatek rolny

3. Deklaracja na podatek leśny

4. Deklaracja na podatek od środków transportowych obowiązująca od 2019 r.

5. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wersja pdf

Referat Gospodarki Komunalnej:

  1. Druki do wpłat za odpady komunalne
  2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
  4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków
  5. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody
  6. Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków
  7. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostarczania wody

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji

Wniosek o oszacowanie strat w rolnictwie