Dokumenty do pobrania

Referat Finansowo-Podatkowy:

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości

2. Deklaracja na podatek rolny

3. Deklaracja na podatek leśny

4. Deklaracja na podatek od środków transportowych obowiązująca od 2019 r.

5.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – PDF

Referat Gospodarki Komunalnej:

 1. Druki do wpłat za odpady komunalne
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -pdf
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – doc
 3. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków
 5. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody
 6. Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków
 7. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostarczania wody

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji

 1. Wniosek o oszacowanie strat w rolnictwie
  Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt.
  Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich
  Załącznik nr 3 – Oświadczenie budynki /sprzęt służący do produkcji rolnej
  Oświadczenie – susza
  Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego
  Prośba o potwierdzenie duplikatu
 2. CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 3. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -pdf
  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -doc
 4. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego – pdf
  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego – doc
 5.  
 6. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym – pdf
  Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym – doc
 7. Zaświadczenie o przeznaczeniu działek