Dokumenty do pobrania

  1. Druki do wpłat za odpady komunalne
  2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -pdf
  3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – doc
  4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
  5. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków
  6. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody
  7. Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków
  8. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostarczania wody