Dokumenty do pobrania

  1. Druki do wpłat za odpady komunalne

  2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – PDF

  3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DOC

  4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

  5. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków

  6. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody

  7. Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków

  8. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostarczania wody