Edukacja kluczem rozwoju

Regulamin Uczestnictwa w projekcie Edukacja kluczem rozwoju

Załącznik nr 1_Harmonogram realizacji zajęć

Załącznik nr 2_Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3_Deklaracja uczestnictwa w projekcie SZP w Łaszczowie

Załącznik nr 3_Deklaracja uczestnictwa w projekcie SZP w Nabrożu-Kolonii

Załącznik nr 3_Deklaracja uczestnictwa w projekcie SZP w Zimnie

Załącznik nr 4_Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5_Opinia nauczyciela uczącego danego przedmiotu

Załącznik nr 6_Opinia wychowawcy o potrzebie objęcia ucznia wsparciem

Załącznik nr 7_Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 8_ Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 9_Opinia dyrektora szkoły

Załącznik nr 10_Usprawiedliwienie nieobecności Beneficjenta Ostatecznego

Załącznik nr 11_Lista obecności

Załącznik nr 12_Rezygnacja z udziału w projekcie