Gmina Łaszczów w obszarze zagrożonym Afrykańskim Pomorem Świń

Afrykański Pomór Świń – Obszar Zagrożony!

W związku z rozporządzeniem Nr 31 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów tomaszowskiego i zamojskiego zostały nałożone poniższe ograniczenia:

§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3, zakazuje się:

 1. wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 2. transportu     świń     po     drogach     publicznych     lub     prywatnych,     z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
 3. organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3, nakazuje się:

 1. oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
  1. zwierząt,
  2. tusz
  3. pasz
  4. nawozów naturalnych
  5. przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
 2. zachowanie   zasad   higieny    niezbędnych    do    ograniczenia    ryzyka    szerzenia    się    choroby,    w    szczególności    odkażanie    rąk    i    obuwia    przez    osoby wchodzące    do    gospodarstwa    lub      z niego wychodzące.

Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

Prosimy o bezwzględne stosowanie nakazów i zakazów.