Harmonogram wywozu nieczystości

Zasady zbiórki odpadów obowiązujące na terenie Gminy Łaszczów obsługiwaną przez firmę „ECLER” Łaszczówka Kolonia  82, 22-600 Tomaszów Lubelski

Pojemniki i worki powinny być wystawione przed posesję w dniu wywozu podanym w harmonogramie. Kosze nie  wystawione nie będą zabierane i nie będzie to podstawą do reklamacji. Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

  • Segregacja powinna być przeprowadzona w sposób właściwy; zabrania się wrzucania do koszy na zmieszane odpady komunalne odpadów podlegających segregacji (tj. plastik, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe (po sokach, mleku), papieru, tektury, odpadów zielonych, baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lekarstw). W przypadku gdy w koszach będą znajdować się niewłaściwie posegregowane odpady, firma „ Ecler” przekaże Urzędowi Miejskiemu dane nieruchomości, na której stwierdzono brak selektywnego gospodarowania odpadami i zostanie naliczona wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Odpady selektywne będą odbierane w dniu wywozu nieczystości oddzielnym samochodem.
  • Zmiany w harmonogramie oraz nowe harmonogramy będą ogłaszane miesiąc przed ich wprowadzeniem.
  • Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie www.ecler.com.pl.

 

Trasa Rodzaj odpadu IV V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Łaszczów
Łaszczów-Kolonia
Podhajce

Zmieszane, BIO

12, 26 10, 24 7, 21 5, 19
2, 16, 30
13,27
11, 25
8
13

Szkło, Papier, Tworzywa

12
10
7
5
2
13
11
8
13

Popiół / Problematyczne

12 10 / 24 7 5
2
13
11 / 25
8
13

Małoniż, Muratyn, Muratyn-Kolonia, Nadolce, Pukarzów, Wólka Pukarzowska, Dobużek, Dobużek-Kolonia, Kmiczyn, Kmiczyn-Kolonia, Nabróż, Nabróż-Kolonia, Steniatyn, Steniatyn-Kolonia

Zmieszane, BIO 13, 27
11, 25 8, 22 6, 20
3, 17, 31
14, 28
12, 26
9
14
Szkło, Papier, Tworzywa 13
11
8
6
3
14
12
9
14
Popiół / Problematyczne 13 11 / 25 8 6
3
14
12 / 26
9
14

Hopkie, Hopkie-Kolonia, Pieniany, Pieniany-Kolonia, Podlodów, Ratyczów, Zimno, Zimno-Kolonia

Zmieszane, BIO

14, 28
12, 26
9, 23
7, 21
4, 18
1, 15, 29
13, 27
10
15

Szkło, Papier, Tworzywa

14
12
9
7
4
15
13
10
15
Popiół / Problematyczne 14 12 / 26
9 7
4
15
13 / 27
10
15