Harmonogram wywozu nieczystości

Zasady zbiórki odpadów obowiązujące na terenie Gminy Łaszczów obsługiwaną przez firmę „ECLER” Łaszczówka Kolonia  82, 22-600 Tomaszów Lubelski

Pojemniki i worki powinny być wystawione przed posesję w dniu wywozu podanym w harmonogramie. Kosze nie  wystawione nie będą zabierane i nie będzie to podstawą do reklamacji. Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

  • Segregacja powinna być przeprowadzona w sposób właściwy; zabrania się wrzucania do koszy na zmieszane odpady komunalne odpadów podlegających segregacji (tj. plastik, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe (po sokach, mleku), papieru, tektury, odpadów zielonych, baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lekarstw). W przypadku gdy w koszach będą znajdować się niewłaściwie posegregowane odpady, firma „ Ecler” przekaże Urzędowi Miejskiemu dane nieruchomości, na której stwierdzono brak selektywnego gospodarowania odpadami i zostanie naliczona wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Odpady selektywne będą odbierane w dniu wywozu nieczystości oddzielnym samochodem.
  • Zmiany w harmonogramie oraz nowe harmonogramy będą ogłaszane miesiąc przed ich wprowadzeniem.
  • Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie www.ecler.com.pl.

 

Trasa Rodzaj odpadu Styczeń Luty
Marzec
Łaszczów
Łaszczów-Kolonia
Podhajce

Zmieszane, BIO

11 8 8

Segregowane, Popiół

11 8 8

Małoniż, Muratyn, Muratyn-Kolonia, Nadolce, Pukarzów, Wólka Pukarzowska, Dobużek, Dobużek-Kolonia, Kmiczyn, Kmiczyn-Kolonia, Nabróż, Nabróż-Kolonia, Steniatyn, Steniatyn-Kolonia

Zmieszane, BIO 12 9 9
Segregowane, Popiół 12 9 9

Hopkie, Hopkie-Kolonia, Pieniany, Pieniany-Kolonia, Podlodów, Ratyczów, Zimno, Zimno-Kolonia

Zmieszane, BIO

13 10
10
Segregowane, Popiół 13 10 10
Zabudowa wielorodzinna – dodatkowe odbiory Zmieszane 27 24 22