Harmonogram wywozu nieczystości

Zasady dobrej współpracy:

1.Konieczność wystawiania pojemnika z odpadami zmieszanymi lub worków z odpadami segregowanymi, gabarytów, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed posesję w odległości nie większej niż 5 metrów od krawędzi jezdni OBOWIĄZKOWO przed godziną 7°° w dniu wywozu, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.

2. Niewystawione pojemniki nie będą odbierane (nie wchodzimy na posesję nawet tuż za furtkę czy bramę!!!). Szczególne przypadki (ciężka choroba, niepełnosprawność, itp.) prosimy zgłaszać do naszego Biura Obsługi Klienta (BOK) celem ustalenia danych adresowych.

3.Konieczność prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie Gminy Łaszczów. Butelki plastikowe i puszki metalowe należy zgnieść i wrzucić do worka koloru żółtego. Opakowań szklanych nie rozbijamy, wrzucamy je do worka koloru zielonego. Szkło okienne i stłuczkę szklaną wrzucamy do odpadów zmieszanych!!! Opakowania po śmietanie wrzucamy do worka koloru żółtego. Kartony po mleku i sokach wrzucamy do worka koloru żółtego.

4. Każdy rodzaj odpadów pakujemy do oddzielnego pojemnika (worka). Nie mieszamy w jednym worku np. butelek PET z butelkami szklanymi, szkła z trawą, papieru z plastikiem itp. W przypadku niewłaściwej segregacji odpadów, opłata będzie naliczana jak za odpady niesegregowane.

5. Do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 7:30 – 15:30 pozostaje nasze BOK pod nr. telefonu 84 663 42 17 oraz 530 616 157. Prosimy dzwonić w razie pytań, w celu wyjaśnienia wątpliwości czy reklamacji usługi. Chętnie udzielimy wyjaśnień i wysłuchamy Państwa uwag. W BOK można uzyskać informację np. o workach na odpady komunalne, terminach wywozu itp. Można nas znaleźć również na Facebooku oraz na stronie internetowej www.mir-eko.pl

 

 

Trasa
Ulice: Piłsudskiego, Rycerska, Chilińskiego, 3 Maja, Targowa, Piękna, Krótka, 25 Grudnia, Partyzantów, Sportowa, Boczna, Kościelna, Kolejowa, Dworcowa, Łaszcza, Domaniż, Spacerowa, Parkowa, Różana, Chopina, Kościuszki, Słoneczna, Przemysłowa, Mickiewicza, Aleje Armii Krajowej, Pogodna, Fredry, Lwowska, Miodowa, Południowa, Stawowa, Ogrodowa, Bursztynowa, Tomaszowska, Sosnowa, Cicha, Jana Pawła II, Zamojska, Łąkowa, Zaciszna, Czerkasy, Wąska, Spokojna, Kardynała Wyszyńskiego, Podhajce, Radosna, Wiśniowa, Akacjowa, Leśna, Dębowa

  Rodzaj odpadu I
II
III
IV V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady

12
7
10

11

25

18

30

9

23

13

28

10

25

12

27

13

23

23
8
Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach) 12
7
10
11
18
9
13
10
12
13
23
8

Popiół

23
27
24
12 31 29 31
18
28
30
28
14

Odpady wielkogabarytowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne

31 maja

31 października

nieruchomości niezamieszkałe (sklepy, urzędy, szkoły, firmy,  itp.)

kosze uliczne

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady 12
7
10
11
18 9 13
10
12
13
23
8
Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach)Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach) 12
7
10
11
18
9
13
10
12
13
23
8
Popiół
23
27
24
12 31 29 31
18
28
30
28
14

 

Trasa Rodzaj odpadu I
II
III
IV V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Zabudowa Wielolokalowa

(BLOKI)

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady

5

19

6

14

3

17

6

11

18

25

8

18

25

30

2

7

14

23

6

13

18

28

4

10

17

25

6

12

21

27

6

13

18

23

7

23

1

15

Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach) 14
11
11
15
13
10
15
12
16
14
18
16

Popiół

27
24
25
14 18 30 21
31
15
27
24
21

 

Trasa

Kolonia Łaszczów, Wólka Pukarzowska, Pukarzów, Pukarzów Kolonia, Muratyn, Muratyn Kolonia, Nadolce, Małoniż

Dobużek, Dobużek Kolonia, Nabróż, Nabróż Kolonia, Kmiczyn, Kmiczyn Kolonia

  Rodzaj odpadu I
II
III
IV V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady

5
6
3

6

18

8

25

2

14

6

18

4

17

6

21

6

18

7 1
Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach) 5
6
3
6
8
2
6
4
6
6
7
1

Popiół

23
15
30
12 31 29 31
18
28
30
28 14

Odpady wielkogabarytowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne

30 maj

27 października

nieruchomości niezamieszkałe (sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp.)

kosze uliczne

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady 5
6
3 6 8 2 6 4 6
6 7 1
Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach)Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach) 5 6 3 6 8 2 6 4 6
6
7
1
Popiół
23
15 30
12 31 29 31
18
28
30
28 14

 

Trasa

Hopkie, Hopkie Kolonia, Pieniany,  Kolonia, Pieniany, Podlodów, (Ozdobówka, Kulikówka, Krasoniówka) Zimno, Zimno Kolonia, Ratyczów, Steniatyn, Steniatyn Kolonia

  Rodzaj odpadu I
II
III
IV V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady

19
14
17

6

18

8

25

2

14

6

18

4

17

6

21

6

18

27 15
Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach) 19
14
17
18
25 14
18
17
21
18
27
15

Popiół

23
28
31
12 31 29 31
16
28
30
28 14

Odpady wielkogabarytowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne

29 maj

30 października

nieruchomości niezamieszkałe (sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp.)

kosze uliczne

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady 19
14
17 18 25 14 18 17 21
18 27 15
Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach)Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach) 19 14 17 18 25 14 18 17 21
18
27
15
Popiół
23
28 31
12 31 29 31
16
28
30
28 14