Harmonogram wywozu nieczystości

FIRMA SKUP-SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU LEW-POL MIESZCZĄCA SIĘ W DOŁHOBYCZOWIE  UL. USŁUGOWA 7A  TEL 663 686 663  MA PRZYJEMNOŚĆ  OBSŁUGIWAĆ PAŃSTWA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.  Przypominamy o kilku  obowiązujących zasadach. Prosimy aby odpady w dniu wywozu wystawić do godz. 7.00 przed posesję  w miejscu widocznym, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Niewłaściwie posegregowane  odpady w pojemnikach lub workach  nie zawiązane worki nie będą odebrane  (zgodnie z opisem na workach lub pojemnikach). Niewystawione worki lub pojemniki nie będą odbierane i nie stanowi to powodu do reklamacji. NIE WCHODZIMY NA POSESJE. Reklamacje prosimy zgłaszać najpóźniej w następnym dniu roboczym w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie tel. 84 6611534 wew.38 lub do siedziby firmy.

 

Trasa Rodzaj odpadu VIII IX
X
XI
XII
Piłsudskiego, Rycerska, Chilińskiego,
3 Maja, Targowa, Piękna, Krótka,
25 Grudnia, Partyzantów, Sportowa, Boczna, Kościelna, Kolejowa, Dworcowa, Domaniż,
Jana Pawła II, Zamojska, Łąkowa, Zaciszna,
Czerkasy, Wąska, Spokojna, Kardynała
Wyszyńskiego, Podhajce, Radosna,
Wiśniowa
Posesje niezamieszkałe
(sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp.)
 

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

TERMIN I

13 8 6 9 15

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

TERMIN II

25 24 26 26 29
Popiół 6 9 15
Segregowane 13 8 6 9 15

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie
2
Posesje niezamieszkałe
(sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp.)
 
Łaszcza, Spacerowa, Parkowa, Różana, Chopina, Kościuszki, Słoneczna, Przemysłowa, Mickiewicza, Aleje Armii Krajowej, Pogodna, Fredry, Lwowska, Miodowa, Południowa, Stawowa, Ogrodowa, Bursztynowa,
Tomaszowska, Sosnowa, Cicha, Akacjowa, Leśna, Dębowa

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

TERMIN I

14 9 7 10 16
TERMIN II
26 25 27 27 30
Popioły 7 10 16
Odpady segregowane 14 9 7 10 16

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie
2
Kolonia Łaszczów, Wólka Pukarzowska,
Pukarzów, Pukarzów Kolonia, Muratyn,
Muratyn Kolonia, Nadolce, Małoniż

 

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne 21 10 9 13 17
Popioły 9 13 17
Odpady segregowane 21 10 9 13 17

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie
4
     
Dobużek, Dobużek Kolonia, Nabróż, Nabróż Kolonia, Kmiczyn, Kmiczyn Kolonia

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

22 7
5
16
18
Popioły 5 16 18
Odpady segregowane 22 7 5 16 18

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie
3      
Hopkie, Hopkie Kolonia, Pieniany
Kolonia, Pieniany, Podlodów,
Ozdobówka, Kulikówka, Krasoniówka
Zimno, Zimno Kolonia, Ratyczów,
Steniatyn, Steniatyn Kolonia
Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne 20 11 8 12 14
Popioły 8 12 14
Odpady segregowane 20 11 8 12 14

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie
3