Harmonogram wywozu nieczystości

Zasady dobrej współpracy:

1.Konieczność wystawiania pojemnika z odpadami zmieszanymi lub worków z odpadami segregowanymi, gabarytów, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych  przed posesję w odległości nie większej niż 5  metrów od krawędzi jezdni OBOWIĄZKOWO przed godziną 7°° w dniu wywozu, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.

  1. Niewystawione pojemniki nie będą odbierane (nie wchodzimy na posesję nawet tuż za furtkę czy bramę!!!). Szczególne przypadki (ciężka choroba, niepełnosprawność, itp.) prosimy zgłaszać do naszego Biura Obsługi Klienta (BOK) celem ustalenia danych adresowych.

3.Konieczność prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie Gminy Łaszczów. Butelki plastikowe i puszki metalowe należy zgnieść i wrzucić do worka koloru żółtego. Opakowań szklanych nie rozbijamy, wrzucamy je do worka koloru zielonego. Szkło okienne  i stłuczkę szklaną wrzucamy do odpadów zmieszanych!!! Opakowania po śmietanie wrzucamy do worka koloru żółtego. Kartony po mleku i sokach wrzucamy do worka koloru żółtego.

  1. Każdy rodzaj odpadów pakujemy do oddzielnego pojemnika (worka). Nie mieszamy w jednym worku np. butelek PET z butelkami szklanymi, szkła z trawą, papieru z plastikiem itp. W przypadku niewłaściwej segregacji odpadów, opłata będzie naliczana jak za odpady niesegregowane.
  2. Do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 700-1500 pozostaje nasze BOK pod numerem telefonu 84 66 19 370 w. 201. Prosimy dzwonić w razie pytań, w celu wyjaśnienia wątpliwości czy reklamacji usługi. Chętnie udzielimy wyjaśnień i wysłuchamy Państwa uwag. W BOK można uzyskać informację np. o workach na odpady komunalne, terminach wywozu itp. Można nas znaleźć również na Facebooku oraz na stronie internetowej www.puktyszowce.pl

Zarząd i Pracownicy PUK Sp. z o. o.

 

Trasa
Ulice: Piłsudskiego, Rycerska, Chilińskiego, 3 Maja, Targowa, Piękna, Krótka, 25 Grudnia, Partyzantów, Sportowa, Boczna, Kościelna, Kolejowa, Dworcowa, Łaszcza, Domaniż, Spacerowa, Parkowa, Różana, Chopina, Kościuszki, Słoneczna, Przemysłowa, Mickiewicza, Aleje Armii Krajowej, Pogodna, Fredry, Lwowska, Miodowa, Południowa, Stawowa, Ogrodowa, Bursztynowa, Tomaszowska, Sosnowa, Cicha, Jana Pawła II, Zamojska, Łąkowa, Zaciszna, Czerkasy, Wąska, Spokojna, Kardynała Wyszyńskiego, Podhajce, Radosna, Wiśniowa, Akacjowa, Leśna, Dębowa

  Rodzaj odpadu I
II
III
IV V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady

14
11
11

15

29

13

27

10

24

15

29

12

26

16

30

14

28

18
16
Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach) 14
11
11
15
13
10
15
12
16
14
18
16

Popiół

27
24
25
14 18 30 21
31
15
27
24
21

Odpady wielkogabarytowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne

5 maja

20 października

nieruchomości niezamieszkałe (sklepy, urzędy, szkoły, firmy,  itp.)

kosze uliczne

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady 14
11
11
15
13 10 15
12
16
14
18
16
Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach)Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach) 14
11
11
15
13
10
15
12
16
14
18
16
Popiół
27
24
25
13 18 30 21
31
15
27
24
21

 

Trasa Rodzaj odpadu I
II
III
IV V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Zabudowa Wielolokalowa

(BLOKI)

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady

5

21

4

18

4

18

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

8

15

22

29

5

12

19

26

9

16

23

30

7

14

21

28

4

18

9

23

Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach) 14
11
11
15
13
10
15
12
16
14
18
16

Popiół

27
24
25
14 18 30 21
31
15
27
24
21

 

Trasa

Kolonia Łaszczów, Wólka Pukarzowska, Pukarzów, Pukarzów Kolonia, Muratyn, Muratyn Kolonia, Nadolce, Małoniż

Dobużek, Dobużek Kolonia, Nabróż, Nabróż Kolonia, Kmiczyn, Kmiczyn Kolonia

  Rodzaj odpadu I
II
III
IV V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady

5
4
4

8

22

6

20

3

17

8

22

5

19

9

23

7

21

4 9
Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach) 5
4
4
8
6
3
8
5
9
7
4
9

Popiół

20
17
28
14 11 30 21
31
15
31
30 22

Odpady wielkogabarytowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne

19 maja

5 października

nieruchomości niezamieszkałe (sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp.)

kosze uliczne

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady 5
4
4 8 6 3 8 5 9
7 4 9
Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach)Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach) 5 4 4 8 6 3 8 5 9
7
4
9
Popiół
20
17 25
14 11 30 21
31
15
31
30 22

 

Trasa

Hopkie, Hopkie Kolonia, Pieniany,  Kolonia, Pieniany, Podlodów, (Ozdobówka, Kulikówka, Krasoniówka) Zimno, Zimno Kolonia, Ratyczów, Steniatyn, Steniatyn Kolonia

  Rodzaj odpadu I
II
III
IV V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady

21
18
18

8

22

6

20

3

17

8

22

5

19

9

23

7

21

25 23
Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach) 21
18
18
22
20
17
22
19
23
21
25
23

Popiół

28
25
29
14 12 30 21
31
15
31
30 28

Odpady wielkogabarytowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne

24 maja

19 października

nieruchomości niezamieszkałe (sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp.)

kosze uliczne

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady 21
18
18 22 20 17 22 19 23
21 25 23
Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach)Odpady Segregowane (zgodnie z opisem na workach) 12 18 18 22 20 17 22 19 23
21
25
23
Popiół
28
25 29
14 12 30 21
31
15
31
30 28