Informacja dotycząca wymiany pokryć dachowych zrealizowanych przez ARiMR

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” realizowanego w latach 2023-2027 zwracam się do Państwa o zgłaszanie się osób, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą pokrycia dachu na budynku/budynkach krytych materiałem zawierającym azbest do Urzędu Miejskiego w Łaszczowie celem wypełnienia i złożenia poniższego Oświadczenia.

Do pobrania: Oświadczenie o zrealizowaniu umowy zawartej z ARIMR w ramach Działania A1.4.1 Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.