Informacja o organizacji przez gminę transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

szczepienie

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zapewnieniu transportu do punktów szczepień osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, informujemy Państwa o możliwości zgłoszenia takiej potrzeby pod infolinią nr. 798 301 932  od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Osoba zainteresowana dowozem, musi znać swój wyznaczony termin szczepienia. Zgodnie z  przyjętymi na szczeblu centralnym ustaleniami, pomocą w tym zakresie objęte zostaną osoby:

  1. Posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami 
  2. Mające trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

    Osoby objęte tą formą pomocy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.

Nr 989 – Całodobowa bezpłatna Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19