Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy Łaszczów w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r.

informacja o przyjmowaniu zgłoszeń  str1
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń str2