Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej

Szanowni Mieszkańcy

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, mając na względzie bezpieczeństwo interesantów i pracowników podjęto następujące działania:

Odczytywanie wodomierzy odbywać się będzie w sposób zdalny/telefonicznie/. Prosimy mieszkańców o samodzielny odczyt wodomierza i podanie wskazań pod nr tel. 84 6611518 Referat Gospodarki Komunalnej.

Tam gdzie nie jest to możliwe odbiorcy zostanie wystawiona faktura na postawie wcześniejszego zużycia wody.

Sprawy wymagające wizyty pracownika i osobistego kontaktu z odbiorcami, takie jak montaż wodomierzy lub ich wymiana, ulegają zawieszeniu. Awarie wodociągowe  będą realizowane, ale przy odpowiednim zabezpieczeniu.

Faktury za  dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków  dostarczane będą do skrzynek pocztowych bez potwierdzania. W przypadku braku skrzynek pocztowych prosimy o niezwłoczny  ich montaż.

Prosimy mieszkańców  aby wpłaty za wodę ,ścieki, odpady komunalne były dokonywane przelewem w banku lub elektronicznie.