Informacje dotyczące aktualnych terminów egzaminów w oświacie

Na dzisiejszej konferencji prasowej Minister edukacji poinformował, że żłobki, przedszkola oraz szkoły i uczelnie wyższe pozostaną zamknięte do 24 maja.

Podano również terminy egzaminów, , które przedstawiają się następująco:

Egzamin ósmoklasisty: 16-18 czerwca

Egzamin maturalny: 8-29 czerwca (odbędą się jedynie egzaminy w formie pisemnej)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 22 czerwca-9lipca

Egzamin zawodowy: 17-28 sierpnia

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020