Konkurs ekologiczny

Parlament Europejski, Rada i Komisja podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE.

W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i strategii „od pola do stołu”. Po raz pierwszy nagrody te zostaną przyznane 23 września 2022 r.

Konkurs obejmuje 8 nagród w 7 kategoriach:

– Kategoria 1: Najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta)

– Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny

– Kategoria 3: Najlepsze miasto ekologiczne

– Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny

– Kategoria 5; Najlepsze MŚP ekologiczne

– Kategoria 6 Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej

– Kategoria 7: Najlepsza restauracja ekologiczna

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/23-wrzesnia–dzien-rolnictwa-ekologicznego-ue