Konkurs Grantowy w ramach PROJEKTU „AKTYWNA LUBELSZCZYZNA”

Stowarzyszenie „Czajnia” z Tomaszowa Lubelskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowy „Aktywna Lubelszczyzna”. Jest to projekt mający na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2021 r.

Wszystkie informacje odnośnie konkursu, regulamin oraz generator wniosków znajdują się na stronie www.aktywnalubelszczyzna.pl