Ogłoszenie dla uczestników projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów”, u których w 2018 roku dokonano montażu instalacji solarnej

Ogłoszenie dla uczestników projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów”, u których w 2018 roku dokonano montażu instalacji solarnej