Petycje

Petycja z dnia 23 sierpnia 2019 roku

włącz 30 sierpień 2019.

Treść petycji z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Przekazanie petycji z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17 października

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Informacja o rozpatrzeniu petycji przez radę Miejską podczas sesji w dniu 25 października 2019 roku

Petycja z dnia 07.12.2018 roku

włącz 18 grudzień 2018.

Treść petycji z dnia 07.12.2018 roku

Przekazanie petycji do rozpoznania

Prośba o udostępnienie dokumentacji

Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 4 stycznia 2019 roku

Informacja o rozpatrzeniu petycji przez radę Miejską podczas sesji w dniu 30 stycznia 2019 roku

Petycja z dnia 31.08.2017 roku

włącz 04 wrzesień 2017.

Treść petycji z dnia 31.08.2017 roku

Petycja z dnia 12.08.2017 roku

włącz 17 sierpień 2017.

Treść petycji z dnia 12.08.2017 roku

Petycja z dnia 14.06.2017 roku

włącz 21 czerwiec 2017.

Treść petycji z 14.06.2017

Petycja z dnia 08.02.2017 roku

włącz 15 luty 2017.

Treść petycji z 08.02.2017

Petycja z dnia 28.10.2016 roku

włącz 07 listopad 2016.

Treść petycji z 28.10.2016

Odpowiedź na petycję z 28.10.2016