Projekt Odnawialne Źródła Energii w Gminie Łaszczów wybrany do dofinansowania

odnawialne zrodla energii -dofinansowanie

Łaszczów, dnia 23-04-2020 r.

Informuję, iż złożony wniosek o dofinansowanie pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów – etap II” w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ocenie dokonanej przez Urząd Marszałkowski w Lublinie uzyskał 100 pkt.  

PROJEKT ZOSTAŁ WYBRANY DO DOFINANSOWANIA

W ramach projektu zostaną wykonane następujące rodzaje instalacji:

  • 158 instalacji kolektorów słonecznych,
  • 133 instalacje fotowoltaiczne,
  • 39 kotłów na biomasę.

Kolejnym etapem projektu będzie podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Łaszczów, a Województwem Lubelskim.

Uczestnicy projektu (osoby, które składały deklaracje uczestnictwa oraz podpisywały umowy użyczenia) proszone są o śledzenie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Łaszczowie.
W związku z utrudnieniami jakie występują w obecnym czasie będziemy tam na bieżąco i szczegółowo informować o wszystkich podejmowanych i planowanych czynnościach.

Ponadto w najbliższym czasie na stronie www.laszczow.pl powstanie zakładka Odnawialne źródła energii, gdzie zamieszczane będą wszystkie szczegółowe i niezbędne informacje.

 

Z poważaniem 

Aleksandra Pietrasz
Burmistrz Łaszczowa