Projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota przyznana algorytmem na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 500.000,00 zł.

Realizacja zadań:

  1. Przebudowa chodników w miejscowości Łaszczów (ul. Kościuszki, ul. Partyzantów, ul. Piękna, ul. Targowa, ul. Kolejowa)
  2. Przebudowa chodników w miejscowości Łaszczów (ul. Partyzantów, ul. 25 Grudnia)