Remont drogi gminnej nr 111635 L o długości 393 m w miejscowości Dobużek – Kolonia realizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 30 sierpnia 2022 roku dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont drogi gminnej nr 111635L o długości 393 m w miejscowości Dobużek – Kolonia. Zadanie realizowane w ramach Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Celem zadania był remont drogi gminnej w miejscowości Dobużek – łączący drogę powiatową Nr 3511L z drogą gminną. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 86.508,81 zł.