Remont drogi gminnej nr 111635 L o długości 393 m w miejscowości Dobużek – Kolonia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

,,Remont drogi gminnej nr 111635L o długości 393 m w miejscowości Dobużek – Kolonia. Zadanie realizowane w ramach Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Celem zadania jest remont drogi gminnej w miejscowości Dobużek – łączącą drogę powiatową Nr 3511L z drogą gminną. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 86.508,81 zł.

W dniu 10 sierpnia 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim. Wartość zadania inwestycyjnego (roboty budowlane) 209.0005,23 zł. brutto.

W ramach zadania zrealizowane będą roboty przygotowawcze, jezdnia oraz roboty wykończeniowe.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: październik 2022 rok.