Samodzielny odczyt i podanie wskazań wodomierza

Szanowni Mieszkańcy !

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na zaistniałą sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, spisu wskazań wodomierzy nie będzie. W celu rozliczenia usługi prosimy o dokonanie samodzielnego odczytu i podania wskazań wodomierza głównego i podlicznika (w przypadku zamontowania) do dnia 25 czerwca 2021 r.

Stan wodomierza można przekazać:

kontakt telefoniczny: 84 6611518

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

licznik

Podając odczyt należy podać również informację:

  1. Imię i Nazwisko :
  2. Adres :
  3. Nr telefonu;

Informujemy, że nasi pracownicy będą starali się kontaktować z Państwem telefonicznie w w/w sprawie. Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla zaistniałej sytuacji i podawanie informacji na temat faktycznego stanu wodomierzy. W przypadku braku możliwości odczytu istnieje możliwość wystawienia faktury na podstawie  średniego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych, a ostateczne rozliczenie nastąpi przy rzeczywistym odczycie. Faktury będą Państwu dostarczane  do skrzynek pocztowych.
Prosimy o przekazanie tej informacji osobom, które mają ograniczony dostęp do Internetu.