Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obowiązująca od sierpnia 2021

Nieruchomości zamieszkałeselektywne nieselektywne

bez kompostownika

17 zł 34 zł

z kompostownikiem

15 zł 34 zł

Nieruchomości niezamieszkałeselektywne nieselektywne

pojemniki 110 l

16 zł 20 zł

pojemniki 1100 l

160 zł 200 zł