Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obowiązująca od września 2019

Nieruchomości zamieszkałeselektywne nieselektywne

teren miasta

15 zł 20 zł

teren wiejski

14 zł 19 zł

Nieruchomości niezamieszkałeselektywne nieselektywne

pojemniki 110 l

16 zł 20 zł

pojemniki 1100 l

160 zł 200 zł