Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obowiązująca od sierpnia 2022

Nieruchomości zamieszkałeselektywne nieselektywne

bez kompostownika

17 zł 34 zł

z kompostownikiem

15 zł 34 zł

Nieruchomości niezamieszkałeselektywne nieselektywne

pojemniki 120 l

20 zł 40 zł

pojemniki 240 l

40 zł 80 zł

pojemniki 1100 l

200 zł 400 zł