Informacja o możliwości złożenia wniosku z zamiarem zakupu węgla

Informujemy, że Sejm przegłosował ustawę, która umożliwia sprzedaż węgla przez samorządy w preferencyjnej cenie. Będą go mogły kupować gospodarstwa domowe, które do zasilenia domowego źródła ciepła używają węgla.

Rodziny korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła, będą miały możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie do 2000 zł za tonę. Do tej kwoty nie są wliczone koszty transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału.

Do dokonania zakupu opału w preferencyjnej cenie, będą uprawnione gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uzyskania dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Gmina nie będzie miała wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie 2000 zł w następujących transzach:

  • do końca tego roku – można będzie nabyć do 1,5 tony węgla,
  • od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony opału.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W związku z powyższym osoby, które chcą zakupić węgiel w cenie do 2000 zł proszone są niezwłocznie złożyć wniosek o zakup węgla.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, Łaszczów ul. Chopina 14 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.