Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych

UWAGA! UWAGA!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
–Zajęcia w szkołach, oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolu będą zawieszone na 2 tygodnie.
–12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
–od 12 marca br. uczniowie szkół PONADPODSTAWOWYCH nie przychodzą do szkół;
–Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.