Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Łaszczów ze środków Funduszu Sprawiedliwości

UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZĘTU JEDNOSTKOM OSP Z TERENU GMINY ŁASZCZÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 31 grudnia 2021 r. w siedzibie jednostki OSP Łaszczów odbyło się przekazanie umundurowania zakupionego dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości. Przekazanie było finalnym etapem złożenia przez Gminę Łaszczów wniosku na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 20 października 2021 r. została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. W ramach tej umowy Gmina Łaszczów zakupiła 12 kpl. ubrań specjalnych na kwotę 21 000 zł. Wysokość  uzyskanej dotacji wyniosła 20 000 zł, wkład własny z budżetu gminy do projektu wynosił 1 000 zł.

Pomoc otrzymały jednostki:

  • OSP Łaszczów – 6 kpl ubrań specjalnych – wysokość dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości: 10 000 zł oraz 500 zł wkładu własnego z budżetu gminy,
  • OSP Nabróż – 6 kpl ubrań specjalnych – wysokość dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości: 10 000 zł oraz 500 zł wkładu własnego z budżetu gminy.

Zgodnie z wymogami umowy zakupione umundurowanie zostało opatrzone logiem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczone klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”