Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W Urzędzie Miejskim w Łaszczowie ruszył nabór wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wnioski można pobrać ze strony lub w Ośrodku Pomocy Społecznej. Do wypełnienia wniosku potrzebne będą: dane wnioskodawcy, adres pobytu osób przyjętych oraz nr rachunku bankowego wnioskodawcy a także dane osób przyjętych do zakwaterowania: imię i nazwisko i PESEL lub w przypadku braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość.