Wydawanie paczek żywnościowych – 26 luty 2020

Informujemy, że w dniu 26.02.2020 r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 -2022. 
Żywność będzie wydawana w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaszczowie  ul. Partyzantów 12.
W dniu 27.02.2020 r. nie będzie wydawania żywności z powodów służbowych.