Zagospodarowanie skweru w centrum Łaszczowa

 „Zagospodarowanie skweru w centrum Łaszczowa wraz z wytyczeniem ścieżki tematycznej po obszarze Gminy Łaszczów” – jest wynikiem realizacji projektu  pn. „Rozwój  turystyki w partnerstwie transgranicznym” .

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś  – Ukraina, wspólnie z Miastem Żółkiew, gdzie Gmina Łaszczów jest Parterem Wiodącym, zaś Miasto Żółkiew Parterem Projektu.  

Celem projektu jest poprawa i pełne wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta Żółkiew i Gminy Łaszczów.  Projekt realizowany jest na terenie Gminy Łaszczów oraz Miasta Żółkiew.

Całkowita wartość projektu: 1.537.355,16 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 1.383.619,64 zł.

Wartość projektu dla Gminy Łaszczów: 878.834,19 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 790.950,77 zł.

Wartość projektu dla Miasta Żółkiew:  658.520,96 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 592.668,87 zł.

W Łaszczowie w wyniku realizacji projektu dokona się zagospodarowania skweru w centrum Łaszczowa. Zostanie dokonane nasadzenie nowych drzew, krzewów, bylin (nasadzenia roślin (kolorystyka) mają odzwierciedlać trzy kultury: katolicką, prawosławną i judaistyczną).  Na skwerze zostaną wykonane m.in. chodniki, wymieniona kostka brukowa, zostanie zamontowane oświetlenie, ustawione zostaną ławki. W głębi skweru będzie umieszczona fontanna. Dopełnieniem celu projektu będzie wytyczenie ścieżki tematycznej, na której zostanie umieszczonych łącznie 30 tablic informacyjnych pn. „Śladami danych obiektów sakralnych i cmentarnych”. Tablice zostaną umieszczone w miejscowościach na terenie gminy Łaszczów.

Głównym zadaniem miasta Żółkiew jest remont wieży widokowej w Żółkiewskiej Miejskiej Radzie. Wieża zostanie również wyposażona w ekspozycję historyczną i malarską. Ponadto zostaną wykonane następujące tablice: na obiektach kulturowego dziedzictwa, z symboliką miasta, tablice promocyjne przy wjazdach do miasta, oznakowanie turystyczne (historyczne) centralnej części miasta.

Zdjęcia z przebiegu realizacji