Zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące zużytych środków ochrony osobistej

Szanowni mieszkańcy !

Jednorazowe maseczki, rękawiczki, chusteczki, przebywając w przestrzeni publicznej (np. przy okazji wyjścia  na zakupy), należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane . Jeśli jesteśmy w miejscu gdzie nie ma takiej możliwości to wspomniane odpady wyrzucamy do zwykłych koszy ulicznych, które z definicji są na odpady zmieszane. Pamiętajmy, aby w żadnym wypadku nie wyrzucać takich odpadów do pojemników na surowce wtórne czy bio.

rękawiczki