Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata                     2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Spotkanie w ramach konsultacji odbędzie się w dniu 16 maja 2022 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie.

Burmistrz Łaszczowa