Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – Gmina Łaszczów pozyskała 29 laptopów do nauki zdalnej, na łączna kwotę 55.000,00 złotych. Laptopy zostały przekazane do: Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu – Kolonii, Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zimnie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Steniatynie.

W poprzedniej edycji programu Zdalna Szkoła – gmina pozyskała 60.000,00 złotych na zakup 25 laptopów.

Laptopy ŁAszczów
Laptopy Steaniatyn
Laptopy Zimno
Laptopy Nabróż