Zwrot podatku akcyzowego w I połowie 2023 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Henryk Kowalczyk

informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część podatku akcyzowego  zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

  •  w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,

  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

 

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:

132,00  zł * ilość ha użytków rolnych oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła

 

Dotacje będą wypłacane w terminach: 

3 – 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.