Informacja dla mieszkańców Gminy Łaszczów, którzy złożyli wniosek o bezpłatny wywóz azbestu w minionych naborach

Szanowni Państwo,

  • Azbest należy ułożyć w miejscu dogodnego dostępu dla wysięgnika dźwigowego samochodu transportowego odbierającego odpad. W przypadku dostępu do miejsca składowania tylko środkiem transportowym o małym tonażu należy dostosować sposób zapakowania azbestu do załadunku ręcznego.
  • Płyty azbestowe powinny być owinięte szczelnie folią, ułożone na paletach lub innym podłożu, tak aby umożliwić wsunięcie podnośnika pod płyty i przeniesienie do samochodu transportującego. Pokruszony azbest powinien być zapakowany w foliowe worki, zamknięte, zabezpieczone przed rozerwaniem się przy przemieszczaniu, podnoszeniu.

Wymagany sposób postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, w tym zabezpieczenia i przechowywania azbestu wynika z przepisów prawa, m.in.: Ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 3 z 2004 r. poz. 20 ze zmian), Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71 z 2004 r poz. 649 ze zmian., Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 z 2003 r., poz. 1876).

Wszelkie działania (zdjęcie z dachu, pakowanie, przewóz itp.) związane z odpadem niebezpiecznym jakim jest azbest mogą być realizowane tylko przez uprawnione firmy, posiadające stosowne zezwolenia związane z odpadami niebezpiecznymi.

Niewłaściwe zapakowanie azbestu przez właściciela lub ułożenie go w nieodpowiednim miejscu, może skutkować odmową odebrania tego odpadu przez firmę usługową.