Segregacja odpadów

Opakowania z metalu, plastiku oraz wielomateriałowe:

Worek żółty

– plastikowe butelki po napojach typu PET zgniecione i odkręcone (nakrętki wrzucamy oddzielnie)
– butelki po chemii gospodarczej (puste i odkręcone)
– opakowania kartonowe (umyte i zgniecione)
– opakowania metalowe i aluminiowe (puszki po piwach, konserwach i karmie)
– drobne metale, dezodoranty i inne kosmetyki w areozolu

 

 

nie wrzucać:

– igieł, strzykawek oraz innych ostrych przedmiotów (zabezpieczone wyrzucać do kosza)
– woreczków, reklamówek, małych opakowań foliowych
– foliowych i styropianowych opakowań (np. po ciastkach, produktach spożywczych, zabawkach)
– plastikowych kubków po margarynie, jogurtach, naczyń i opakowań jednorazowych
– pampersów, podpasek, zabawek, styropianu, małego sprzętu AGD i elektronicznego

Odpady zmieszane:

Worek czarny

Odpady zmieszane to takie, które pozostają po posortowaniu wszystkiego, co można ponownie wykorzystać. Odpady te należy wrzucać do pojemnika na odpady nieposegregowane.

– zużyte środki higieny osobistej (jak wata, waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),
– zużyta odzież i obuwie,
– wilgotny i zabrudzony papier,
– papier termiczny,
– papier powlekany folią,
– zatłuszczona folia,
– odpady kuchenne (resztki żywności, obierki, fusy po kawie i herbacie itp.),
– skorupki jaj,
– butelki po oleju spożywczym,
– niedopałki papierosów,
– guma,
– styropian opakowaniowy,
– tapety,
– worki od odkurzacza,
– pędzle, pisaki i długopisy,

 

nie wrzucać:

odpadów, które można posegregować

Szkło kolorowe:

Worek zielony

butelki szklane po napojach i słoiki (bez zawartości i nakrętek)
– szklane opakowania po kosmetykach

 

nie wrzucać:

– ceramiki, szkła stołowego, luster, porcelany, kryształu, szkła okiennego
– szyb samochodowych
– żarówek, świetlówek

Papier / tektura:
Worek niebieski
 
– gazety i czasopisma
– gazetki reklamowe, ulotki
– książki i zeszyty
– papier szkolny i biurowy
– tektura i opakowania tekturowe

 

nie wrzucać:

– zabrudzonego i zatłuszczonego papieru
– papieru z folią
– kartonów po mleku i napojach
– tapet, worków po cemencie, wapnie i gipsie

Odpady ulegające biodegradacji:

Worek brązowy

– odpady kuchenne
– trawa

– liście

 

nie wrzucać:

– kamieni
– ziemi

 

Pozostałe odpady podlegające segregacji takie jak np.:

– baterie i akumulatory

– przeterminowane leki i ich opakowania, termometry

– żarówki, świetlówki

– sprzęt elektryczny i elektroniczny KOMPLETNY!!! (tj. telewizory, komputery, telefony komórkowe, żelazka, lodówki, suszarki, kuchenki mikrofalowe itp.)

– odpady wielkogabarytowe, zużyte meble – odpady te mieszkańcy gminy mogą oddać podczas mobilnej zbiórki odpadów, która będzie prowadzona zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu, lub nieodpłatnie przekazać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

– BATERIE możemy również wrzucić do pojemnika, który znajduje się przy wejściu do Urzędu Miasta w Łaszczowie, lub oddajemy do sklepu, który sprzedaje baterie.

– Przeterminowane leki i opakowania po lekach oddajemy do apteki.

– Opakowania po środkach ochrony roślin oddajemy do sklepu, w którym zostały zakupione.

– Zużyte żarówki i świetlówki można oddać do sklepu, jeśli kupujesz nową lub do gminnego PSZOKU.

– OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN oddajemy WYŁĄCZNIE!!! do sklepów, w których zostały zakupione


Segregowanie się opłaca! Mieszkańcy segregujący odpady komunalne płacą mniej!!!