Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych gminy Łaszczów

informacja o rozpoczeniu prac geodezyjnych w gminie Łaszczów