Nadleśnictwo Tomaszów zawiadamia o podjęciu decyzji w sprawie wykonania agrolotniczego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych

Nadleśnictwo Tomaszów wprowadza zakaz wstępu do niektórych drzewostanów na czas zabiegów agrolotniczych.

Nadleśnictwo Tomaszów zawiadamia o podjęciu decyzji w sprawie wykonania agrolotniczego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych, wykazujących zagrażającą trwałości lasu obecność imago chrabąszczy na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Tomaszów, stanowiących oddziały (pola zabiegowe) zaznaczone na załączonej mapie obwódką w kolorze czerwonym, położnych w zasięgu terytorialnym gmin: Rachanie, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, Susiec, Lubycza Królewska, Łaszczów, Jarczów, Horyniec-Zdrój. Powierzchnia zabiegu agrolotniczego wraz z lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wynosi 3892,80 ha.

Zabieg agrolotniczy zostanie wykonany z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwant) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą i instrukcją użycia.

Warunki bezpiecznego stosowania środka Mospilan 20 SP:

  • okres prewencji dla pszczół – nie dotyczy,
  • okres prewencji dla ludzi i zwierząt – nie dotyczy,
  • okres karencji dla runa leśnego – 14 dni,

Przebieg i organizację zabiegu koordynuje Nadleśnictwo Tomaszów.

Na czas zabiegu zostanie wprowadzony zakaz wstępu na teren określonych pól zabiegowych.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez Nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem: „Zakaz wstępu. Chemiczne zabiegi zwalczania owadów. Od dnia 09.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów, Pasieki, ul. Mickiewicza 1, 22-600 Tomaszów Lubelski”.

Zabiegi będą wykonane w okresie od 9 do 31 maja (w zależności od warunków atmosferycznych).

W sprawach związanych z akcją prosimy kontaktować się telefonicznie z Nadleśnictwem Tomaszów tel.: 84 664 24 58.