Przypomnienie o wzmożonym ruchu kolumn wojskowych na drogach

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łaszczów

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat informujący o wzmożonym ruchu  kolumn pojazdów wojskowych.

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami które odbywają się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Ruch pojazdów będzie skoordynowany tak aby ich przejazd powodował jak najmniejsze utrudnienia. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

 W związku z powyższym przypominamy, że spotykając na drodze kolumnę pojazdów wojskowych :

  • Zachowujemy  szczególną ostrożność,
  • Nie wjeżdżamy pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie,
  • Nie publikujemy informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk,
  • Nie udostępniamy lokalizacji i czasu przejazdów kolumn wojskowych.

Mając na uwadze treści przekazu Zwierzchnika Sił Zbrojnych Prezydenta RP oraz Wicepremiera – Ministra Obrony Narodowej w kolejnych etapach ćwiczenia DRAGON 24, informujemy Państwa że Ćwiczenie DRAGON 24 stanowi pokaz zdolności Sojuszu w domenie militarnej i pozamilitarnej w wymiarze praktycznego wypełniania misji NATO w ramach odstraszania. Ćwiczenie nie stanowi zagrożenia dla jakiegokolwiek państwa, ale jest wyrazem wypełniania zobowiązań sojuszniczych, podnoszenia zdolności bojowych i zdobywania nowych kwalifikacji wynikających z programów modernizacji i transformacji SZ RP.