Zarząd Koła nr 8 Łoś w Lublinie informuje o planowanych terminach polowań zbiorowych w godzinach 07.30-15.30 na terenie obwodu 291 (ZO PZŁ Zamość)

–          obwód 291 

–          12 listopada 2022 r. las Bukowiec prowadzący Kol. W. Pazyna

–          20 listopada 2022 r. las Sojnica prowadzący Kol. A. Karwański

–          03 grudnia 2022 r. las Werechanie prowadzący W. Kruszyński

–          10 grudnia 2022 r. las Bukowiec prowadzący W. Pazyna

–          11 grudnia 2022 r. pola Grodysławice, prowadzący Kol. S. Świderek

–          07-08 stycznia 2023 r. las Sojnica, las Werechanie prowadzący Kol. A. Karwański, Kol. W. Kruszyński

–          28-29 stycznia 2023 r. las Bukowiec, las Sojnica prowadzący kol. W. Pazyna, Kol. A. Karwański 

Darz Bór