Zwrot podatku akcyzowego w I połowie 2024 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w I naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2024 r.  (limit na 2024 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła, owce, kozy, konie oraz 4 l/1 DJP świnie);

W I terminie składania wniosków (1-29 lutego 2024 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:
160,60  zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni
i
5,84 * średnia roczna liczba świń

Dotacje będą wypłacane w terminach: 

1– 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 – 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego