IV edycja konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

„POLSKIE TRADYCJE WIELKANOCNE”

Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 31 marca 2024 r.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl

Link do konkursu:

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/iv-edycja