Wzmożony ruch kolumn wojskowych na drogach

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łaszczów

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat informujący o wzmożonym ruchu  kolumn pojazdów wojskowych.

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Ruch pojazdów będzie skoordynowany tak aby ich przejazd powodował jak najmniejsze utrudnienia. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

W związku z powyższym spotykając na drodze kolumnę pojazdów wojskowych prosimy o:

  • Zachowanie  szczególnej ostrożności,
  • Nie wjeżdżanie pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie,
  • Nie publikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk,
  • Nie udostępnianie lokalizacji i czasu przejazdów kolumn wojskowych.