Konkurs „Ekolubelskie 2024”

    Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego przez co najmniej 2 lata, wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą oraz numer identyfikacyjny.
    Na zgłoszenia kandydatur czekamy do 29 lutego 2024 r.

    Ekolubelskie 2024